20200602_203339
20200602_203433
20200602_203158

Coronamaatregelen per 30 augustus 2021

30 augustus start het nieuwe cursusjaar. Zolang het verantwoord kan met maximaal 6 cursisten per les. Het atelier is zo ingericht dat iedereen op 1,5 meter van elkaar kan zitten. Daarnaast is het van belang dat iedereen zich aan de volgende regels houdt.

Voor je komt:

  • Kom alleen als je gezond bent. Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts: Blijf thuis!
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kun je weer deelnemen aan de les.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.
  • Bij twijfel: Blijf thuis!

Bij aankomst in het atelier:

  • Bij binnenkomst ontsmet je je handen met de desinfectans bij de deur.
  • Was ook je handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht, raak geen benodigdheden aan met je mond bv stop geen spelden in je mond.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.